Dugnad på klubbhus i Meråker

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Alpint den 11. Des 2015

Klargjøring av fundament og koblingsbokser før nytt klubbhus heises på plass i Meråker.


Førtskommende søndag blir dugnadsdag i Meråker. Fundament skal avrettes før nytt klubbhus kan heises på plass. I tillegg skal siste koblingsboks for timing klargjøres på toppen av bakken.

Vi håper de som ikke er på samling med sine løpere har anledning til å stille på denne dugnaden. Meld dere på her: Påmelding aktivitet og kjøring.
Trekking av kabel for tidtaking.

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Alpint den 25. Sep 2015

Dugnad i Meråker førstkommende lørdag og søndag.
Det
skal gjøres noe arbeid i bakken i Meråker førstkommende helg. Kabeltrekk for tidtaking til startposisjon SSL og SG. SBA oppfordrer medlemmene til å delta.

Tidspunkt blir:
Lørdag og søndag kl 09:30-15:00.

Påmelding gjøres på: Påmelding aktivitet og kjøringDugnad høstsesongen 2015.

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Alpint den 7. Sep 2015

Klargjøring av trasé, bygging av klubbhus og å arrangere bruktmesse, står på SBAs dugnadsliste denne høsten.


Styret i Stjørdal-Blinks Alpint ber sine medlemmer om å bidra med arbeidsinnsats og godt humør på høstens dugnader. Hovedjobben denne høsten vil være å forberede Bjørgbekkbakken til Telenorlekene, samt å bygge et fremtidsrettet klubbhus i bakken. Jobb nummer to blir å avikle SBAs Bruktmesse 2016.

Dugnad med klargjøring bakken for Telenorleken, og bygging av klubbhus er:

  • Lørdag 26. september - søndag 27. september
  • Lørdag 17. oktober - søndag 18. oktober
  • Lørdag 24. oktober - søndag 25. oktober
  • Lørdag 31. oktober - søndag 1. november
  • Lørdag 14. november - søndag 15. november

Årets bruktmesse blir arrangert:

  • Lørdag 28. november
SBAs styre ber alpingruppas medlemmer om å sette av disse dagen til dugnadsarbeid til beste for våre unge alpinister.HUSK DUGNAD i MERÅKER

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Alpint den 29. Mai 2015

Møt opp til dugnad i Meråker Alpinsenter 30.-31. mai!Renntrasé for Telenorlekene 2016 skal klargjøres. Arbeid som skal gjøres er rydding av krattskog og trekking av kable for tidtaking.

Oppmøte kl 09:30 begge dager.

Meld fra til Bjørn Hembre om deltagelse på e-post eventuellt via SMS.
E-post: mailto:bh@salmar.no
SMS: 913 47432

Se invitasjon til dugnadshelg her: Dugnad Meråker 30.-31. maiDugnad i Meråker 30.-31. mai.

Postet av I.L. Stjørdals-Blink - Alpint den 21. Mai 2015

Møt opp på dugnad i Meråker 30.-31. mai, renntraséen for TL 2016 skal klargjøres.Skogsmaskiner har allerede vært inne og hogd skog for utvidelse av renntraséen i Meråker. Men det gjenstår en del kratt som må ryddes, samtidig skal kabel til tidtakeranlegget strekkes.

Organisasjonskomitéen for TL2016 håper på godt oppmøte fra dere, alpinister, foreldre, trenere og alpinvenner. Sett av helgen 30.-31. mai til dugnadsarbeid i Meråker!

Se info om dugnaden her: 30.-31. mai dugnad Meråker

Merk at det planlegges en dugnad til i Meråker. Dato for denne blir antagelig 6.-7. juni. Invitasjon sendes ut så snart dato er endelig fastsatt.